Проєкт ОП “Маркетинг та Digital-комунікації” 075 “Маркетинг”

Проєкт ОП “Маркетинг та Digital-комунікації 075 “Маркетинг”

Освітня програма «Маркетинг та digital-комунікації» підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII зі змінами, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р. № 1187

Проєкт ОП “Маркетинг та Digital-комунікації 075 “Маркетинг”