ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні аспекти соціально-економічного розвитку України: погляд молоді»

7 квітня 2021 року об 11.00 в рамках проведення ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ПОГЛЯД МОЛОДІ» кафедрою маркетингу, підприємництва і торгівлі було проведено засідання круглого столу «Формування ефективного економічного простору регіону в умовах глобальних викликів». Модератор – ст. викл., к.е.н. Соколюк К.Ю.

В рамках даного заходу було заслухано ряд доповідей здобувачів СВО «Бакалавр» та «Магістр» спеціальностей 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». В засіданні круглого столу та в обговоренні доповідей прийняли участь: Мельник Ю. М., д-р. екон. наук, професор, директор ННІПЕіМ ім.Г.Е.Вейнштейна; Лагодієнко В.В., д-р. екон. наук, професор, завідувач кафедри МПіТ та викладачі кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі.

Зокрема, за високу науковість та змістовність проведеного дослідження варто відмітити наступні доповіді:

  1. Дослідження макросередовища винного туризма України методом  PESTEL-аналізу 

Студент СВО «Бакалавр» факультету ММіЛ Костенюк А.В.

Наукові керівники — доц. Голубьонкова О.О., ст. викл. Брайко М.Г.

  1. Стратегічне планування в управлінні маркетинговою діяльністю підприємства в умовах волатильного ринкового середовища

Студентка факультету ММіЛ СВО «Магістр» Крук А.К.

Науковий керівник –  доц. Бахчиванжи Л.А.

  1. Дослідження позиціонування продукції ВТМ “Семерка” в сегменті зефір.

Студент СВО “Магістр” факультету ММіЛ Луньова Л.О.

Науковий керівник — доц. Лозовська Г.М.

  1. Маркетингове дослідження стану і перспектив розвитку ринку морозива в Україні

Студенти СВО «Бакалавр» ф-ту ММіЛ Мамренко В.Ю., Савченко А.І.

Наукові керівники — ст. викл. Голодонюк О.М., викладач-стажист Мільчева В.В.

  1. Обгрунтування доцільності виведення на ринок йогурту на рослинній основі

Арікова К.Д. , студ. СВО «Бакалавр» ф-ту ММіЛ

Науковий керівник – к.т.н., ст. викл. Памбук С.А., ст. викл. Брайко М.Г.

photo_2021-04-08_11-05-35 photo_2021-04-08_11-05-16 photo_2021-04-08_11-04-24
photo_2021-04-08_11-04-02 photo_2021-04-08_11-02-20 photo_2021-04-08_11-02-01
photo_2021-04-08_11-01-42 photo_2021-04-08_11-01-21