Методичні матеріали до виконання курсових і кваліфікаційних робіт та практики

Бакалаврський рівень

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Маркетингові дослідження» для здобувачів вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» (освітня програма «Маркетинг і Digital-комунікації»»)

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Стратегія та планування маркетингу» для здобувачів вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» (освітня програма «Маркетинг»)

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи на здобуття СВО «Бакалавр» для здобувачів вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг»

Робоча програма навчальної практики для здобувачів вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 075 «Маркетинг»

Робоча програма комплексної практики за фахом для здобувачів вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 075 «Маркетинг»

Магістерський рівень

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Стратегічний маркетинг» для здобувачів вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг»

Mетодичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Рекламний менеджмент» для здобувачів вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг»

Mетодичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Маркетинговий менеджмент» для здобувачів вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг»

Програма та методичні рекомендації до дослідницької практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг»

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг»