Тематика наукових досліджень

1. «Формування споживних властивостей та товарознавча оцінка нових зернових продуктів поліпшеного складу»
2. Особливості просування товарів та послуг у мережі Інтернет
3. Управління якістю та безпечністю товарних ресурсів на підприємствах торгівлі
4. Методологія маркетингової діяльності вищого навчального закладу
5. Маркетингові дослідження ринків продовольчих товарів і готельно-ресторанних послуг
6. Організаційно-економічний механізм формування ефективного підприємницького сектора регіону на засадах інноваційно-інвестиційного маркетингу
Наукові керівники: Євтушок Ольга Василівна (к. е. н.), Бахчиванжи Людмила Анатоліївна (к. е. н., доц.), Соколюк Катерина Юріївна (к. е. н.)
7. Підвищення ефективності Didjital маркетингу у діяльності підприємств сфер харчової та переробної промисловості, рекреаційних та комерційних послуг.
Наукові керівники: доц. Голубьонкова О.О., доц. Лозовська Г.М., ст. викл. Брайко М.Г., ст. викл. Соколюк К.Ю.

Звіт про науково-дослідну роботу кафедри Маркетингу, підприємництва і торгівлі за 2020 рік

План роботи з держбюджетної тематики кафедри Маркетингу, підприємництва і торгівлі на 2021 рік