Методика виконання дисертаційної роботи

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ Освітній компонент (ОК) «Методика виконання дисертаційної роботи» спрямований на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь, навичок та інструментів, що дозволяють виконання конкретних видів наукових, навчальнодослідних, дисертаційних та інших робіт. Освітній к...

Концептуальні та методологічні основи управління маркетинговою діяльністю

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ Освітній компонент (ОК) «Концептуальні та методологічні основи управління маркетинговою діяльністю» спрямований на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь, навичок та інструментів, що дозволяють виконання конкретних видів наукових, навчальнодослідних, дисерт...

Формування маркетингових стратегій аграрних підприємств

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ Освітній компонент (ОК) «Формування маркетингових стратегій аграрних підприємств» спрямований на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь, навичок та інструментів, що дозволяють розробляти виважені і ефективні маркетингові стратегії аграрних підприємств, , пл...

Управління конкурентоспроможністю підприємства

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ Освітній компонент (ОК) «Управління конкурентоспроможністю підприємства» спрямований на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь, навичок та інструментів, що дозволяють приймати виважені і ефективні управління конкурентоспроможності суб’єктів ринкової економі...

Регіональний маркетинг

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ Освітній компонент (ОК) «Регіональний маркетинг» спрямований на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь, навичок та інструментів, що дозволяють ефективно забезпечувати рішення двох взаємопов’язаних проблем: пізнання теоретичних основ науки регіональних ринко...

Брендинг територій

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ Освітній компонент (ОК) «Брендинг територій» спрямований на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь, навичок та інструментів, що дозволяють приймати виважені і ефективні рішення з управління розвитком, позиціюванням та просуванням територій. Освітній компоне...