Проєкт ОНП “Маркетинг” 075 “Маркетинг”

Проєкт ОНП 075 "Маркетинг" Освітньо-наукова програма «Маркетинг» підготовки фахівців третього рівня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII зі змінами, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцен...