Освітньо-професійні програми

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “МАРКЕТИНГ”

Другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 075 Маркетинг

галузі знань 07 Управління та адміністрування

Навчальний план для заочної форми навчання

Навчальний план для денної форми навчання

Рецензія_Масленков _Одесавинпром_2020_1 Рецензія Масленков В.М._Одесавинпром_2020_ 2
 Жихарева_інвеб_2020_1  Жихарева_інвеб_2020_2
 Рецензія_Фасоля_Ламан Груп_2020-1  Рецензія_Фасоля_Ламан Груп_2020-2
 Рецензія_Приходченко_Роздільна адміністрація_2020-1  Рецензія_Приходченко_Роздільна адміністрація_2020-2
 c7dc39f6a90a511739ee4e8ce5e2379b-0  c7dc39f6a90a511739ee4e8ce5e2379b-1

Якість освітньої програми та організації освітнього процесу

АРХІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

Рік

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 1.  2018  ОП «Маркетинг»
2. 2019 ОПП «Маркетинг»
3. 2020 ОПП «Маркетинг»
4. 2021 ПРОЄКТ ОП «Маркетинг»
ПРОЄКТ ОП «Digital-Маркетинг»
ПРОЄКТ ОП «Піприємництво, торгівля та біржова діяльність»
ПРОЄКТ ОПП «Маркетинг»
 5. 2022 ОП «Маркетинг та Digital-комунікації»
ОПП «Маркетинг»
 6. 2023 ПРОЄКТ ОП «Маркетинг та Digital-комунікації»  ОПП «Маркетинг»