Наукові студентські гуртки

гурток

На базі кафедри Маркетингу, підприємництва і торгівлі працюють наукові студентські гуртки

Назва гуртка Керівник Кількість членів

Кількість заслуханих доповідей

 Продовольчий
маркетинговий мікс
 Мардар М.Р  7 2
 Сучасний підприємець  Черевата Т.М.
Євтушок О.В.
Голодонюк О.М.
 20 7
 Маркетинговий клуб  Брайко М.Г.
Голубьонкова О.О.
 38 7
 Бізнес і торгівля  Бахчиванжи Л.А.
Соколюк К.Ю.
Памбук С.А.
 14 7

 

Теми доповідей на науковому студентському гуртку «Бізнес і торгівля» 

 1. Особливості ведення бізнесу в Інтернеті.

2. Проблеми та перспективи ведення підприємницької діяльності в Україні.

3. Привабливість українського бізнесу для іноземного інвестора.

4. Інтеграція та бізнес.

5. Сучасні тенденції зовнішньої торгівлі України.

6. Торгівля в Україні в умовах глобалізації.

7. Економічна та продовольча безпека країни.

8. Міжнародні економічні рейтинги та місце України в них.

9. Міжнародна торгова палата, її функції та завдання.

10. Аналіз бізнес середовища України.

11. Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні.

12. Сегментація бізнес-середовища.

13. Американська бізнес-група в Україні.

14. Китайська бізнес-група в Україні.

15. Інтегровані аграрні компанії України.

16. Група підтримки малого бізнесу в Україні (ЄБРР).

17. Купівлі та продаж бізнесу в Україні.

18. Проблеми розвитку тіньової економіки в Україні.

19. Нормативно-правове забезпечення діяльності національних бізнес-структур.

20. Нормативно-правове забезпечення діяльності іноземних бізнес-структур.

.

Тематика наукових досліджень для виконання школярами-членами наукового товариства Малої академії наук
За напрямками кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі

1. Перспективи ведення підприємницької діяльності в Україні.

2. Нормативно-правове забезпечення діяльності бізнес-структур в Україні.

3. Роль та місце соціальних мереж у виборі майбутньої професії.

4. Дослідження дозвілля сучасної молоді.

5. Захист прав споживачів.

6. Невербальні засоби спілкування та діловий етикет в бізнесі.

7. Наукові основи розвитку маркетингу інновацій.

8. Маркетинг та інноватика в підприємницькій діяльності.

9. Проблеми залучення прямих інвестиційних ресурсів.

10. Особливості організації StartUp-ів.

11. Маркетингові дослідження ринку та споживачів продовольчих товарів.