Рекламний менеджмент

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Розвиток української реклами відбувався паралельно із формуванням та структуруванням інформаційного простору країни, що вимагало формування відповідної правової бази з метою регулювання відносин, які виникають в процесі створення, розповсюдження та отримання реклами. Нині рекла...

Організація зв’язків з громадськістю

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Зв'язки з громадськістю (англ. public relations, PR) – діяльність спрямована на покращання відношень між організацією та різними колами громадськості шляхом формування її сприятливого іміджу, позитивного ставлення до її продуктів, а також нейтралізації негативних подій і чуток....

Товарна інноваційна політика та політика розподілу

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Інноваційна політика є основою сучасної товарної політики, оскільки шлях до ринку для товару починається з розробки та впровадження нової ідеї. Товарна інноваційна політика - це процес пошуку ідеї та створення нового товару з урахуванням потреб споживачів, вихід нового товару ...

Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Навчальна дисципліна «Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність» є обов’язковою дисципліною. Програма навчальної дисципліни розкриває зміст понять «методологія», «методика», «методи дослідження», надає розуміння науки як дослідження, розглядає конкретно-науков...

Міжнародний маркетинг та маркетинг територій

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Дисципліна «Міжнародний маркетинг та маркетинг територій» - сукупність принципів комплексного системного управління міжнародною маркетинговою діяльністю на підприємстві та реалізація основних функцій маркетингу у міжнародному бізнесі. Нагальним об’єктом уваги дисципліни є вивче...

Брендинг територій

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ В процесі вивчення дисципліни «Брендинг територій» формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь, навичок та інструментів, що дозволяють приймати виважені і ефективні рішення щодо розвитку та позиціювання територій, розробки стратегії, створення позитивного іміджу...

Маркетинг відносин

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ На сучасному етапі розвитку ринкових відносин, коли розвиток і підтримка довгострокових, надійних зв'язків з індивідуальними споживачами, постачальниками та іншими партнерами по бізнесу стає пріоритетним напрямком розвитку підприємства, вірно побудована маркетингова система вза...

Стратегічний маркетинг

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Управління маркетинговою діяльністю бізнесу повинно будуватися на обґрунтованих, зважених управлінських рішеннях, що досить складно в умовах високої нестійкості та непередбачуваності зовнішнього середовища. Проте, опанування певних методів та інструментів стратегічного маркетин...

Рекламний дизайн

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Рекламний дизайн” тісно пов'язано з вивченням основ та формування практичних навичок щодо аналізу існуючих та специфіки розроблення графічних рекламних матеріалів сучасного підприємства та адаптації їх під час розміщення на різноманітних носіях. Дизайн за своїм характером, мет...

Технології Digital маркетингу

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Цифровізація всіх аспектів сучасного життя суттєво впливає на зміну структури ринків, моделей поведінки споживачів та суттєву зміну бізнесових процесів, особливо в сфері маркетингової діяльності. Саме тому дисципліна «Технології Digital маркетингу» є однією з ключових задля фор...