Навчальні дисципліни

Перелік дисциплін, що вивчаються студентами спеціальності “Маркетинг” освітнього ступеня “БАКАЛАВР” :

1.       Українська мова (за професійним спрямуванням)

2.      Історія України

3.      Історія української культури

4.      Іноземна мова

5.      Філософія

6.      Фізичне виховання

7.      Політична економія

8.     Мікроекономіка

9.      Макроекономіка

10.  Історія економіки та економічної думки

11.   Математика для економістів:

-вища математика

-теорія ймовірностей і математична статистика

12.  Економіко-математичні методи модулювання

13.  Оптимізаційні методи та моделі

14.  Економетрика

15.   Інформатика

16.  Економіка підприємства

17.   Менеджмент

18.  Маркетинг

19.  Гроші та кредит

20. Фінанси

21.  Бухгалтерський облік

22. Економіка праці і соціально-трудові відносини

23. Міжнародна економіка

24. Статистика

25.  Соціологія

26. Регіональна економіка

27.  Безпека життєдіяльності

28. Поведінка споживача

29. Логістика

30. Маркетингова товарна політика

31.  Маркетинг промислового підприємства

32. Маркетингове ціноутворення

33. Маркетинг послуг

34. Стратегічне управління

35.  Управління бізнес-процесами

36. Реінжинирінг бізнес-процесів

37.  Управління проектами у маркетингу

38. Інноваційний маркетинг

39. Маркетинговий аудит

40. Інтернет-маркетинг

41.  Маркетингові дослідження

42. Маркетингові комунікації

43. Законодавство у харчовій галузі

44. Національна економіка

45.  Мерчандайзинг

46. Політологія

47.  Теорія галузевих ринків

48. Маркетинг продовольчих товарів

49. Етика і естетика

50. Мистецтвознавство

51.   Університетська освіта

52.  Філософія науки

53.  Економічна географія

54.  Розміщення продуктивних сил

55.  Українська та зарубіжна культура

56.  Історія мистецтв

57.  Психологія та педагогіка

58. Основи психології

59.  Культурологія

60. Історія міжнародних відносин

61.  Господарське право

62. Цінності європейської цивілізації

63. Релігієзнавство

64. Історія світової цивілізації

65.  Конфліктологія

66. Філософія глобальних проблем сучасності

67.  Логіка

68. Психологія управління

69. Підприємництво та бізнес-культура

70. Економіка та організація інноваційної діяльності

71.   Організація виробництва

72.  Трансформаційна економіка та економічна політика держави

73.  Система технологій промисловості

74.  Демографічна статистика

75.  Товарознавство

76.  Маркетинг закупівель

77.  Основи стратегічного маркетингу

78. Математичне моделювання підприємницької діяльності

79.  Івент маркетинг

80.Міжнародний маркетинг

81.  Управління персоналом

82. Організаційне проектування підприємства

83. Управління ризиками у маркетингу

Перелік дисциплін, що вивчаються студентами спеціальності “Маркетинг” освітнього ступеня “МАГІСТР” :

1. Глобальна економіка

2. Соціальна відповідальність

3. Інноваційний розвиток підприємства

4. Охорона праці в галузі

5. Цивільний захист

6. Інтелектуальна власність

7. Стратегічний маркетинг

8. Логістичний менеджмент

9. Рекламний менеджмент

10. Маркетинговий менеджмент

11. Чинники успішного працевлаштування за фахом

12. Основи рекламного дизайну

13. Системи управління якістю

14. Методологія та методика маркетингових досліджень

15. Маркетингова політика розподілу

16. Сучасні методи просування продовольчих товарів

17. Методологія наукових досліджень

18. Маркетинг територій

19. Міжнародний маркетинг

20. Товарна інноваційна політика

21. Методика викладання у ВНЗ

22. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

23. Міжнародне технічне регулювання

24. Некомерційний маркетинг