Кон’юктурні дослідження ринку

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Освітній компонент (ОК) «Кон’юнктурні дослідження ринку» спрямований на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь, навичок та інструментів, що дозволяють приймати виважені і ефективні рішення щодо розвитку товарів та/або послуг на певному товарному ринку ґрунт...

Маркетингова політика розподілу

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Освітній компонент (ОК) «Маркетингова політика розподілу» спрямований на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь, навичок та інструментів, що дозволяють приймати виважені і ефективні рішення щодо розподілу товарів та/або послуг на певному товарному ринку вра...

Управління конкурентоспроможністю

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Освітній компонент (ОК) «Управління конкурентоспроможністю» спрямований на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь, навичок та інструментів, що дозволяють приймати виважені і ефективні управління конкурентоспроможності суб’єктів ринкової економіки, продукції...

Нейромаркетинг

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Розвиток сучасного вітчизняного бізнесу потребує інноваційних підходів в плануванні, розробленні та впровадженні маркетингових програм та перегляду відношення до маркетингу як концепції споживання. Інноваційні технології в цій царині в першу чергу направлені на вивчення емоційн...

Маркетингові дослідження

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Активізація підприємницької діяльності в Україні потребує проведення маркетингових досліджень з метою виявлення сприятливих можливостей для розвитку підприємств, їх плідної діяльності в умовах ринкового середовища і конкурентної боротьби. Щоб створювати найвищу споживчу цінніст...

Маркетинг послуг

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Одним з основних напрямків сучасної економіки є сфера послуг, що стрімко розвивається. Удосконалення управління невиробничою сферою і функціонуючого в її рамках ринку послуг вимагає впровадження сучасних методів та прийомів, що дозволяють забезпечити задоволення потреб людини, ...

Маркетинг комерційних та рекреаційних послуг

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Одним з основних напрямків сучасної економіки є сфера послуг, що стрімко розвивається. Удосконалення управління невиробничою сферою і функціонуючого в її рамках ринку послуг вимагає впровадження сучасних методів та прийомів, що дозволяють забезпечити задоволення потреб людини, ...

Мерчандайзинг

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Мерчандайзинг с комплексом технологій продажу, які дозволяють представити реалізовуваний товар потенційному покупцеві в найбільш вигідних матеріальних і психологічних умовах. В сучасних умовах фахівці визначають мерчандайзинг як об'єктивно необхідний засіб активізації збуту пр...

Івент-маркетинг

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Івент-маркетинг» — навчальна дисципліна як складова комплексу дисциплін з підготовки кваліфікованого фахівця-маркетолога, який вміє використовувати інструменти івент-маркетингу як актуального інструменту просування компанії на ринку. Маркетинг подій стає одним з найефективніши...

Основи креативного мислення

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Основи креативного мислення» — навчальна дисципліна як складова комплексу дисциплін з підготовки кваліфікованого фахівця-маркетолога, здатного створювати і знаходити нові оригінальні ідеї, що відхиляються від прийнятих схем мислення, успішно вирішувати поставлені завдання нест...