Атестація: підготовка та захист кваліфікаційної роботи бакалавра

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ Кваліфікаційна робота бакалавра є підсумковою роботою, яка дає можливість виявити рівень засвоєння здобувачем теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю на первинних посадах відповідно до узагальненого об’єкта діяльності...

Психологія маркетингу

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ У даній дисципліні розглядаються психологічні складові маркетингу, які необхідно знати маркетологу професіоналу. Сучасний маркетинг, як вид практичної діяльності, направлений на вивчення і задоволення різноманітних потреб людей, на оволодіння прийомами психологічного аналізу по...

Соціальний маркетинг

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ Соціальний маркетинг - відносно новий і перспективний напрямок, що дозволяє не тільки зміцнити позиції маркетингу в сучасному світі, а й розширити коло проблем, які можна вирішити за допомогою маркетингового підходу до забезпечення збалансованого та сталого розвитку. Необхідніс...

Некомерційний маркетинг

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ Некомерційний маркетинг – це діяльність некомерційних утворень або фізичних осіб в конкурентному середовищі, заснована на принципах класичного маркетингу і спрямована на досягнення цілей, не пов'язаних безпосередньо з отриманням прибутку. Некомерційний маркетинг розділяють на т...

Біржова діяльність

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ Маркетинг інвестицій та біржова діяльність – це діяльності на світових фінансових ринках, освоєння методів аналізу фінансових ринків та вмінням ефективно користуватись біржовими інструментами, здатність приймати ефективні стратегічні рішення та прогнозувати тенденції і страхува...

UX/UI дизайн та розробка сайтів

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ Навчальна дисципліна «UX/UI ДИЗАЙН ТА РОЗРОБКА САЙТІВ» покликана допомогти студенту в опануванні, в контексті сучасних досягнень теорії та інструментів, які використовуються при розробці дизайну будь-яких графічних об’єктів, в тому числі інтерфейсів додатків і сайтів, а також п...

Маркетингова логістика

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ Навчальна дисципліна «МАРКЕТИНГОВА ЛОГІСТИКА» покликана на надання здобувачам освіти знань та навиків зменшення витрат у процесі просування матеріальних та інформаційних ресурсів, починаючи від вибору постачальника і закінчуючи доставкою та післяпродажним обслуговуванням. Мета ...

SEO та WEB аналітика

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ Навчальна дисципліна «SEO та WEB аналітика» покликана допомогти студенту в опануванні, в контексті сучасних досягнень теорії та практики, методиками та технологією веб-аналітичного аналізу. У процесі вивчення дисципліни відбувається предметне вивчення та практичне освоєння мето...

Маркетинг інвестицій та біржова діяльність

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ Маркетинг інвестицій та біржова діяльність – це діяльності на світових фінансових ринках, освоєння методів аналізу фінансових ринків та вмінням ефективно користуватись біржовими інструментами, здатність приймати ефективні стратегічні рішення та прогнозувати тенденції і страхува...

Ринок іноземних товарів

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ Ринок іноземних товарів висвітлює питання щодо сутності, характерних рис, товарної структури та сучасної інфраструктури світового ринку, дозволяє набути практичні навички оцінювання ситуації на окремих товарних ринках. Мета Ринку іноземних товарів полягає у формуванні у студент...