Менеджмент якості та управління інноваціями

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ Освітній компонент (ОК) «Менеджмент якості та управління інноваціями» Проблема підвищення конкурентоспроможності підприємства починається, у першу чергу, із забезпечення якості продукції, що виробляється. Для забезпечення якості необхідна наявність не лише матеріальної бази та ...

Бізнес-комунікації та мотивація персоналу у підприємницькій діяльності

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Освітній компонент (ОК) «Бізнес-комунікації та мотивація персоналу у підприємницькій діяльності» спрямований на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь, навичок та інструментів, що дозволяють опанувати ефективними засобами бізнес-комунікацій, як системи підт...

Маркетинг 073

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Освітній компонент (ОК) «Маркетинг» спрямований на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь, навичок та інструментів управління маркетинговою діяльністю підприємства, опанування методологічного апарату організації маркетингової діяльності на підприємствах та ...

Мерчандайзинг

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ Мерчандайзинг с комплексом технологій продажу, які дозволяють представити реалізовуваний товар потенційному покупцеві в найбільш вигідних матеріальних і психологічних умовах. В сучасних умовах фахівці визначають мерчандайзинг як об'єктивно необхідний засіб активізації збуту пр...

Методика викладання у закладах вищої освіти

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ У сучасних умовах інноваційна складова будь-якої діяльності стає головним чинником її успішності, тому навчання та підвищення кваліфікації учасників цієї діяльності сьогодні є однією з важливих функцій майбутніх керівників. Педагогічна компетентність необхідна майбутнім фахівця...

Маркетингові комунікації

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Навчальна дисципліна «Маркетингові комунікації» є важливою складовою програми підготовки фахівців з підприємництва і торгівлі, оскільки правильне посування товарів є запорукою успіху підприємства. Актуальність вивчення даного курсу зумовлено необхідністю впровадження концепції ...

Експертиза товарів

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ Освітній компонент (ОК) «Експертиза товарів» Становлення ринкових відносин, їх розвиток та удосконалення вимагають чіткого підходу до характеристику товару як основного об’єкту комерційної діяльності. Тому проблема всебічного вивчення товару з оцінкою його видових, кількісних ...

Маркетинг готельно-ресторанного господарства

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ Маркетинг готельно-ресторанного господарства – це система управління й організації діяльності по розробці, створенню, просуванню та продажу готельного продукту, орієнтована на задоволення потреб споживача, і на забезпечення досягнення поставлених цілей керівництва готелю. Мета ...

Сучасні методи просування товарів

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Сучасні методи просування товарів - це теорія та практика розробки принципів просування продукції, методів прогнозування й моделювання ринкових процесів в комунікаційної діяльності, сучасних методів брендингу та PR з застосуванням системи знань з інформаційного забезпечення про...

Рекламна діяльність

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ В процесі вивчення дисципліни «Рекламна діяльність» формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь, навичок та інструментів, що дозволяють приймати виважені і ефективні рішення щодо рекламної діяльності, розробки рекламної стратегії, створення рекламного продукту, ...