Психологія маркетингу

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

У даній дисципліні розглядаються психологічні складові маркетингу, які необхідно знати маркетологу професіоналу. Сучасний маркетинг, як вид практичної діяльності, направлений на вивчення і задоволення різноманітних потреб людей, на оволодіння прийомами психологічного аналізу поведінки споживачів, які використовуються в процесі обґрунтування як стратегічних, так і тактичних маркетингових рішень. Оволодіваючи основами психології споживачів в маркетингу, фахівець набуває знань в області розробки нових товарів, ціноутворення, формування іміджу і брендів, освоює методи просування на ринку різних товарів, послуг, ідей. Особливістю даної дисципліни є те, що в ній розглядаються різні психологічні підходи та особлива увага приділяється найбільш перспективним з погляду сучасної психології і маркетингуОсвітній компонент «Виставково-ярмаркова діяльність» базується на знаннях, отриманих здобувачем вищої освіти в результаті вивчення освітніх компонент «Маркетинг», «Основи підприємницької діяльності», «Історія маркетингу та реклами», «Практична стилістика та копірайтинг», «Виставково-ярмаркова діяльність», «Маркетинг соціальних мереж», «Менеджмент».

МЕТА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

Метою викладання освітнього компоненту ««Психологія маркетингу» є формування у студентів компетентності щодо визначення психологічного впливу маркетингу на цільову аудиторію та формування практичних навичок застосування психологічних прийомів впливу на поведінку споживачів в процесі використання різних маркетингових інструментів.

Силабус: Психологія маркетингу 2023