Формування маркетингових стратегій аграрних підприємств

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

Освітній компонент (ОК) «Формування маркетингових стратегій аграрних підприємств» спрямований на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь, навичок та інструментів, що дозволяють розробляти виважені і ефективні маркетингові стратегії аграрних підприємств, , планувати заходи щодо підвищення рівня ефективності стратегічного планування аграрного бізнесу, зважаючи на результати оцінювання конкурентної ситуації.

Освітній компонент «Формування маркетингових стратегій аграрних підприємств» базується на знаннях, отриманих здобувачем вищої освіти в результаті вивчення освітніх компонент «Управління маркетинговою інформацією».

МЕТА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

Метою дисципліни «Формування маркетингових стратегій аграрних підприємств» є отримання знань про особливості застосування методів обґрунтування рішень що стосуються стратегічного управління підприємством.

Силабус: Формування маркетингових стратегій аграрних підприємств