Управління конкурентоспроможністю підприємства

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

Освітній компонент (ОК) «Управління конкурентоспроможністю підприємства» спрямований на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь, навичок та інструментів, що дозволяють приймати виважені і ефективні управління конкурентоспроможності суб’єктів ринкової економіки, продукції та послуг, планувати заходи щодо підвищення рівня конкурентоспроможності зважаючи на результати оцінювання конкурентної ситуації.

Освітній компонент «Управління конкурентоспроможністю підприємства» базується на знаннях, отриманих здобувачем вищої освіти в результаті вивчення освітніх компонент «Управління маркетинговою інформацією», «Маркетинг взаємодії».

МЕТА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

Метою освітнього компоненту «Управління конкурентоспроможністю підприємства» є поглиблення теоретичних знань, оволодіння сучасним методичним інструментарієм, практичними навичками з ефективного управління конкурентоспроможністю у сучасних умовах господарювання.

Сибалус: Управління конкурентоспроможністю підприємства