Концептуальні та методологічні основи управління маркетинговою діяльністю

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

Освітній компонент (ОК) «Концептуальні та методологічні основи управління маркетинговою діяльністю» спрямований на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь, навичок та інструментів, що дозволяють виконання конкретних видів наукових, навчальнодослідних, дисертаційних та інших робіт. Освітній компонент «Концептуальні та методологічні основи управління маркетинговою діяльністю» базується на знаннях, отриманих здобувачем вищої освіти в результаті вивчення освітніх компонент «Управління маркетинговою інформацією».

МЕТА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

Метою дисципліни «Концептуальні та методологічні основи управління маркетинговою діяльністю» є формування сучасного розуміння можливостей управління маркетингом для досягнення переходу до нового рівня і форм споживання шляхом ситуаційного аналізу ринку, прогнозування еволюції потреб споживачів та стратегічного планування стимуляції руху товарів і послуг, організації продажу, що забезпечує зростання стійкості підприємницької діяльності в умовах вітчизняного ринку.

Силабус: Концептуальні та методологічні основи управління маркетинговою діяльністю 2023