Методика виконання дисертаційної роботи

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

Освітній компонент (ОК) «Методика виконання дисертаційної роботи» спрямований на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь, навичок та інструментів, що дозволяють виконання конкретних видів наукових, навчальнодослідних, дисертаційних та інших робіт. Освітній компонент «Методика виконання дисертаційної роботи» базується на знаннях, отриманих здобувачем вищої освіти в результаті вивчення освітніх компонент «Управління маркетинговою інформацією».

МЕТА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

Метою дисципліни «Методика виконання дисертаційної роботи» є формування у здобувачів комплексного уявлення щодо організації, методики виконання та презентації оригінальних наукових досліджень, які реалізуються через виконання дисертаційної роботи та її захист.

Силабус: Методика виконання дисертаційної роботи 2023