Освітні програми

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова) програма — система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їхнього вивчення, кількість кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, потрібних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), які повинен опанувати здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

1. Освітні програми для СВО “Бакалавр”

ОПП “Маркетинг та digital-комунікації” 2022

Рецензія 1 (2022)

Рецензія 2 (2022)

Рецензія 3 (2022)

ОПП “Маркетинг та digital-комунікації” 2023

Рецензія 1 (2023)

Рецензія 2 (2023)

Рецензія 3 (2023)

ОПП “Маркетинг та digital-комунікації” 2024

Рецензія 1 (2024)

Рецензія 2 (2024)

2. Освітні програми для СВО “Магістр”

ОПП “Маркетинг” 2022

Рецензія 1 (2022)

Рецензія 2 (2022)

Рецензія 3 (2022)

ОПП “Маркетинг” 2023

Рецензія 1 (2023)

Рецензія 2 (2023)

Рецензія 3 (2023)

ОПП “Маркетинг” 2024

Рецензія 1 (2024)

Рецензія 2 (2024)

Рецензія 3 (2024)

3. Освітні програми для СВО “Доктор філософії”

 ОНП “Маркетинг” 2024

 Рецензія 1 (2024)