Брендинг територій

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

Освітній компонент (ОК) «Брендинг територій» спрямований на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь, навичок та інструментів, що дозволяють приймати виважені і ефективні рішення з управління розвитком, позиціюванням та просуванням територій. Освітній компонент «Брендинг територій» базується на знаннях, отриманих здобувачем вищої освіти в результаті вивчення освітніх компонент «Управління маркетинговою інформацією», «Маркетинг взаємоді”.

МЕТА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

Метою дисципліни «Брендинг територій» є поглиблення теоретичних знань, оволодіння сучасним методичним інструментарієм, практичними навичками з ефективного управління брендингом територій у сучасних умовах господарювання.

Силабус: Брендинг територій