Проєкт ОНП “Маркетинг” 075 “Маркетинг”

Проєкт ОНП 075 “Маркетинг”

Освітньо-наукова програма «Маркетинг» підготовки фахівців третього рівня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII зі змінами, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015р. № 1187

Проєкт ОНП “Маркетинг” 075 “Маркетинг”