Анкетування – СВО “Бакалавр”

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості організації освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін здійснюється відповідно до Положення про організацію оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін.

Таке опитування є формою участі студентів, випускників, викладачів, роботодавців у системі забезпечення якості освіти та реалізації принципу «студентоцентрованого навчання»! Результати опитування здобувачів вищої освіти враховується при:

  • формуванні рейтингу викладачів, кафедр, інститутів/факультетів;
  • підведенні підсумків за конкурсом «Кращий викладач»;
  • заохоченні викладачів з високими рейтинговими балами за результатами анкетування;
  • визначенні викладачів, яким першочергово необхідно пройти підвищення кваліфікації, у разі якщо вони отримали низькі бали за Вашою оцінкою;
  • вирішенні питання щодо продовження трудових відносин з науково-педагогічним працівником та визначенні терміну контракту”

1. Опитування здобувачів щодо якості освітніх програм

Опитування здобувачів щодо якості освітньої програми – СВО “Бакалавр”

Результати опитування здобувачів щодо якості освітньої програми 2023

2. Опитування здобувачів щодо якості організації освітнього процесу

Опитування здобувачів щодо якості організації освітнього процесу – СВО “Бакалавр”

Результати опитування здобувачів щодо якості організації освітнього процесу 2023

3. Опитування випусників щодо якості освітніх програм

Опитування випусників щодо якості освітньої програми – СВО “Бакалавр”

Результати опитування випусників щодо якості освітньої програми 2023

4. Опитування роботодавців щодо якості освітніх програм

Опитування роботодавців щодо якості освітньої програми – СВО “Бакалавр”

Результати опитування роботодавців щодо якості освітньої програми 2023

5. Опитування викладацького складу щодо якості освітньої програми та організації освітнього процесу

Опитування викладацького складу щодо якості освітньої програми та організації освітнього процесу – СВО “Бакалавр”

Результати опитування викладацького складу щодо якості освітньої програми 2023